Blog

INTERESSANTE TIPS & TRICKS
Woonfraude 19 January 2021 | Dpd Consultancy
Een recherchebureau kan helpen bij het onderzoeken van woonfraude. Bestaan er vermoedens van onderverhuur, het niet hebben van het hoofdverblijf op het ingeschreven adres of illegale praktijken dan kan een Recherchebureau uitkomst bieden.
Geluidsmeting bij burenlawaai 11 January 2021 | Dpd Consultancy
Een geluidsmeting inzetten tegen geluidsoverlast bij burenlawaai.