Integriteitskwestie integriteitsschending binnen uw organisatie?

 • Erkend door ministerie van justitie en veiligheid

 • Gelegitimeerd door politie

 • Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

2 May 2019 | Dpd Consultancy

Integriteitskwestie binnen de organisatie

Een integriteitskwestie binnen het bedrijf of organistatie is steeds meer aan de orde van de dag. We lezen er steeds meer over in de krant of het komt voorbij in het nieuws. Wat verstaat men onder een integriteitsconflict of schending en hoe kun je je als organisatie ertegen wapenen?

We lezen het geregeld in de krant “medewerkers die beschuldigd worden van incidenten op de werkvloer? Er is mogelijk sprake van een integriteitskwestie. Is de aantijging terecht of onterecht, dit moet worden uitgezocht. Klopt het dat de medewerker ongepast gedrag op de werkvloer laat zien, heeft de medewerker informatie gelekt, misbruikt een medewerker zijn macht binnen de organisatie. Dit zijn incidenten die wij helaas te vaak onderzoeken met ons Recherchebureau.

Iedereen liegt meerdere keren per dag?

Integriteit is eerlijkheid en we gaan ervanuit dat iedereen eerlijk is, zeker binnen een bedrijf. Niets is minder waar. Uit onderzoek is gebleken dat iedereen meerdere keren per dag liegt. Dat is wel raar, zeker omdat we van onze ouders geleerd hebben dat liegen verkeerd is.

Waarom liegen mensen?

Liegen is eigenlijk niet altijd af te keuren. Als we niet zouden liegen dan zou de wereld keihard zijn. Iemand de waarheid zeggen houdt bijna nooit iets leuks in. Waarom en waar liegen mensen dan allemaal over?

 • Een leugentje om bestwil, omdat wij iemand gevoelens willen sparen;
 • Omdat jij iets heel graag wilt;
 • Om niet gestraft te worden voor een misstap;
 • Om je reputatie op te krikken doe je je net iets beter voor dan je bent.

Het is dus niet vanzelfsprekend om een integere organisatie te hebben!
Zoals je kunt lezen, liegt ieder mens. Uit de onderzoeken die wij met ons Recherchebureau voor organisaties uitvoeren blijkt dat een integere organisatie niet vanzelfsprekend is. Integriteit is een proces waar je als gehele organisatie van bewust moet zijn en aan moet werken.

Wat kan een Bedrijfsrecherche betekenen bij een integriteitskwestie?

 • Onderzoek;
  Vaak wordt de organisatie uit het niets geconfronteerd met een integriteitsschending. Het leven van de betreffende medewerkers, maar ook de organisatie staat op zijn kop. Het is van groot belang dat er direct een zorgvuldig onderzoek gedaan wordt. Dat kan een Bedrijfsrecherche voor u uitvoeren. 
 • Risico- en Beleidsanalyse;
  Wat zijn de kwetsbare processen en risico’s binnen de organisatie en worden deze risico’s goed beschermd. Wij brengen dit in kaart en geven advies.
 • Training (simulatie omgaan met integriteitsschendingen) Wij geven training “hoe om te gaan met een integriteitsschending” Hoe gaat men op de werkvloer om met een integriteitskwestie. Weten zij de procedures en de “weg” die bewandeld moet worden bij een integriteitsschending.

Onderzoek naar een integriteitskwestie?

Heeft uw organistatie te maken met een integriteitskwestie dan wilt u dit opgelost hebben. Arbeidsrechtelijk heeft u ook goede juridische bewijslast nodig om bij een gelijk de werknemer op staande voet te kunnen ontslaan. 
Om onderzoek te kunnen verrichten moet er een gerechtvaardigd belang zijn. Met de rechercheurs van DPD Consultancy kunt u sparren over de casus.

Na de intake wordt een offerte met een plan van aanpak opgemaakt. Hierin kunt u alles vinden over het onderzoek en kunt u ook zien welke methodieken wij in kunnen zetten. U kunt bij onderzoek denken aan analyseren, interviewen, observeren, heimelijk camera toezicht, forensisch onderzoek, digitiaal forensisch onderzoek en inzet van GPS. 

Analyseren van risico's in de organisatie

Een organisatie is niet altijd bezig met veiligheid en het in kaart brengen van risico's. Ook merken wij dat er vaak tunnelvisie heerst bij de medewerkers binnen de organisatie. Het is altijd goed om de procedures en processen te laten checken door een derde partij. Waar liggen de zwakheden binnen de organistatie en hoe zorg je als organistatie voor minder kwetsbaarheden en risico's. Binnen een paar dagen kunnen wij een goede analyse maken, een rapportage opstellen met advies en aanbevelingen.

Training (omgaan met integriteitsschending) 

In de training die wij geven leer je erkennen, voorkomen en tegengaan van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Tijdens veel onderzoeken naar bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag merk je dat er verschillende culturen bestaan binnen bedrijven. De mens met zijn eigen normen, waarden en morele compas is uniek in zijn soort. Wat jij wenselijk vind is voor de ander misschien helemaal niet wenselijk en welk gedrag is acceptabel. Door dilemma's te bespreken en goed naar je eigen morele kompas te kijken krijg je inzicht in je eigen handelen. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Wij helpen u graag! Kijk hier op onze pagina naar integriteitsonderzoek!

 

Share this article
Relevante artikelen
Economisch delict bij recherche onderzoek zonder vergunning!
18 October 2022 | Dpd Consultancy
Wanneer je gegevens analyseert en vergaart moet je in het bezit zijn van een POB vergunning en WPBR wet volgen. Zonder vergunning pleeg je een economisch delict
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit!
3 January 2022 | Dpd Consultancy
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit