Rechercheonderzoek bij ziekteverzuim fraude

 • Erkend door ministerie van justitie en veiligheid

 • Gelegitimeerd door politie

 • Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

8 December 2021 | Dpd Consultancy

Kan een Recherchebureau helpen bij ziekteverzuim fraude?

Uiteraard zeggen wij als Recherchebureau dat een onderzoek naar ziekteverzuim belangrijk is, maar waarom is het belangrijk? In het kort bespaart het veel geld en frustratie. Ik ga u precies uitleggen wat ik hiermee bedoel.

Wat kost ziekteverzuim?

Niet voor niets is er een bekende uitspraak "ik wens je veel personeel toe". Het is uiteraard heel erg fijn om werknemers te hebben, want zij zijn van onschatbare waarde binnen een bedrijf. Maar verzekeren tegen ziekte is erg kostbaar. Wanneer werknemers daadwerkelijk ziek worden kunnen de kosten nog veel hoger worden.
Het ziekteverzuim van werknemers ligt landelijk gemiddeld tussen de 4 en 6%. Dat is fors voor een bedrijf met werknemers. De geschatte kosten van loondoorbetaling aan werknemers die verzuimen, bedragen in totaal jaarlijks 13,3 miljard euro. Een langdurig ziekteverzuim kost ruim anderhalf keer meer dan bedrijven denken. Er wordt uitgegaan van gemiddeld €143 euro per dag, maar in werkelijkheid kost een zieke werknemer dagelijks € 250 euro, oplopend tot maar liefst € 400 euro. 

Deze kosten bestaan uit: Loonkosten doorbetalen, vervanging van de zieke werknemer, productie- en omzetverlies en re-integratiekosten. 

Wat kun je doen tegen ziekteverzuim?

Vroeger moest je gewoon hard werken en niet zeuren. Je ziet steeds meer dat werkgevers het belang van een goede mentale en geestelijkheid inzien. Zij besteden veel aandacht aan de werknemer, zodat deze gezonder en blijer op het werk rondloopt. Door hier rekening mee te houden merk je dat het ziekteverzuim lager wordt.

Maar de werkgevers moeten naar preventieve maatregelen ook bezig zijn met repressief optreden. Dit kan bijvoorbeeld door een goed ziekteverzuimbeleid op te stellen. Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Daarnaast zijn er nog een aantal dingen die je kunt doen als werkgever;

 • Zorg voor een goed verzuimbeleid
 • Let op signalen van ziekteverzuim
 • Maak verzuim bespreekbaar
 • Wees flexibel
 • Investeer in opleidingen
 • Werk samen met andere partijen
 • Wijs op elkaars verantwoordelijkheid

Rechten van de werkgever bij ziekteverzuim

Vanwege de privacywet AVG mag je als werkgever niet alle informatie registeren. Denk bijvoorbeeld aan de aard van de ziekte en de beperkingen en de mogelijkheden. Als een werknemer bewust fraude pleegt ten aanzien van het ziekteverzuim dan zal hij deze gegevens ook niet willen delen. Gegevens over de gezondheid vallen onder het medische beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Dit maakt het als werkgever steeds lastiger om de situatie in te schatten. Wel moet de werknemer actief meewerken aan hun herstel en moeten zij eigenlijk zo snel mogelijk weer aan het werk. Dit kan betekenen dat zij tijdelijk ander passend werk moeten doen. De werknemer mag zijn herstel niet in de weg staan of vertragen. 

Fraude bij ziekteverzuim

Helaas zijn er in de praktijk medewerkers die onterecht ziek thuis zijn en hun klachten dus faken. Daarnaast zien wij heel erg veel dat zieke medewerkers naast hun ziekte nevenwerkzaamheden uitvoeren bij een ander bedrijf. Waar bedrog is, worden sporen achtergelaten. Wat kan een mogelijk signaal zijn bij fraude?

 • In de wandelgangen hoort u dat de medewerker wellicht niet zo ziek is als hij of zij zich voordoet
 • Er komen steeds andere klachten bij 
 • Het lijkt alsof de medewerker zijn herstel frustreert of aan het verlengen is
 • Een medewerker meldt zich ziek nadat hij of zijn net een vaste aanstelling heeft gekregen 
 • Een medewerker had nevenwerkzaamheden ten tijde van zijn of haar dienstverband
 • Een medewerker kampt met financiele problemen
 • De medewerker heeft ruwe handen en zwarte nagels, terwijl hij al langere tijd ziek thuis is en aangeeft helemaal niets te kunnen. 

Waarom bespaart het inhuren van een Recherchebureau veel kosten?

Dat is een simpel antwoord op te geven. De kosten van een onderzoek zijn vele malen lager dan de kosten van de medewerker bij ziekte. Daarnaast kunnen de onderzoekskosten verhaald worden op de medewerker. 
En dan nog niet te spreken over alle tijd, energie en onrust u bespaard wordt gebleven. Wij merken dat werkgevers met hun handen in het haar zitten en slecht slapen wanneer zij te maken krijgen met persoonlijk bedrog door een werknemer. Want persoonlijk bedrog is het. De zieke medewerker verrijkt zich ten koste van zijn werkgever. 

Vaak kunnen wij binnen een paar dagen het bedrog vaststellen. Door middel van een aantal observaties kunnen alle relevante bewegingen van de medewerker vastgesteld worden. Bij fraude kan een werknemer op staande voet worden ontslagen. 

Voorbeelden uit de praktijk!

 • In 1 van de onderzoeken bleek de werknemer 3 vaste dienstverbanden te hebben! Het viel een medewerker van de pensioenfonds op dat de betreffende persoon 3 keer pensioen kreeg. Hij dacht in eerste instantie dat dit een vergissing was, maar het bleek dat de werknemer bij 2 dienstverbanden ziek thuis zat. Hij was net begonnen met zijn 3de vaste dienstverband
 • Bij een langdurig ziekteverzuim verklaarde de werknemer dat hij niet pijnvrij kon lopen en net een flinke operatie achter de rug had. Bij de eerste observatie dag bleek de man op een hoge ladder te staan om de heg te snoeien. Tijdens alle observaties verrichtte de man zwaar lichamelijk arbeid terwijl hij niet in staat was om langer dan 5 minuten te lopen.

Wil je meer informatie? Bel ons op 085 90 22 199!

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan hier op onze pagina over ziekteverzuim.

 

Share this article
Relevante artikelen
Economisch delict bij recherche onderzoek zonder vergunning!
18 October 2022 | Dpd Consultancy
Wanneer je gegevens analyseert en vergaart moet je in het bezit zijn van een POB vergunning en WPBR wet volgen. Zonder vergunning pleeg je een economisch delict
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit!
3 January 2022 | Dpd Consultancy
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit