Woonfraude

  • Erkend door ministerie van justitie en veiligheid

  • Gelegitimeerd door politie

  • Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

19 January 2021 | Dpd Consultancy

Woonfraude bij de Wooncorporatie!

In Nederlands heerst er een schaarste op de woningmarkt. Nog nooit hebben mensen zo lang ingeschreven gestaan voor het vinden van woonruimte. 10 jaar is tegenwoordig niet eens meer gek.

De vraag is groter dan het aanbod, iedereen kent vast wel iemand die naarstig op zoek is naar woonruimte.

Het is daarom ook fijn dat huurders zich aan de regels houden, zodat de mensen die ingeschreven staan ook uiteindelijk beloond worden voor het lange wachten. Juist omdat de wachttijden zo lang zijn en iedereen wel iemand kent die woonruimte zoekt, gebeurt het vaak dat de woning stiekem onderverhuurd wordt als de huurder de woning feitelijk niet meer nodig heeft.

Woonfraude kan voor sommigen als een containerbegrip klinken. Het omvat verschillende zaken. Maar wat houdt het precies in en wat kun je ertegen doen?

Wanneer spreken we van Woonfraude?

  • Als je iemand anders in de woning laat wonen zonder toestemming van de verhuurder (al dan niet tegen betaling).
    U kunt hierbij denken aan onderverhuur voor langere tijd aan anderen (waaronder ook inwonende kinderen in een seniorencomplex), maar ook bijvoorbeeld verhuur via Airbnb.
  • Een woning lange tijd leeg laten staan, waardoor de huurder dus geen hoofdverblijf in de woning houdt.
  • Een woning gebruiken voor illegale activiteiten, zoals bijvoorbeeld hennepteelt of andere drugs gerelateerde activiteiten, prostitutie of ander gebruik in strijd met de bestemming woonruimte (bijvoorbeeld als kapsalon).

Hoe kan woonfraude aangepakt worden?

Allereerst moet de wooncorporatie een melding krijgen van fraude. De betrokken consulent gaat vervolgens aan de slag met de melding. Daarin kunnen zij zelf ook veel dingen doen zoals dossier- en systeem onderzoek, interviewen van betrokken personen en huisbezoeken. Soms is de casus zo complex dat er ondersteuning van een derde partij gevraagd wordt in de vorm van een Recherchebureau. De medewerkers van een recherchebureau hebben een gedegen opleiding gehad, hiervoor een diploma mogen ontvangen en mag volgens de wet rechtsgeldig een onderzoek verrichten, omdat zij in het bezit zijn van een vergunning afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een Bedrijfsrecherche kan de wooncorporatie ondersteunen waar nodig en in overleg. Vaststellen dat iemand zijn hoofdverblijf niet heeft in een woning kan lastig zijn. Daarvoor heb je over een lange tijd observaties nodig. Door de werkdruk kan een woonconsulent van de wooncorporatie dit niet altijd uitvoeren. Zij kunnen dit uitbesteden en zich bezighouden met hun kerntaken.

De gevolgen van woonfraude

Afsluitend aan het onderzoek zal de huurder uitgenodigd worden voor een gesprek. Vaak is voor het gesprek al een huisbezoek verricht op het ingeschreven adres en het verblijfadres.

Naar aanleiding van het onderzoek kan het huurcontract door de rechter ontbonden worden. De rechter kan ook een boete opleggen en de gemaakte kosten kunnen verhaald worden op de huurder (ook de kosten van het rechercheonderzoek). De woonfraude kan ook negatieve gevolgen hebben voor het verstrekken van een verhuurdersverklaring.

Tijdens het gesprek komt het ook voor dat de huurder zijn huurcontract vrijwillig opzegt omdat hij verder niet in de problemen wil komen, dit scheelt hem ook kosten.

Wil je meer informatie? Bel ons op 085 90 22 199.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op onze page over woonfraude.
Klik hier voor onze pagina over woonfraude!

 

 

 

Share this article
Relevante artikelen
Economisch delict bij recherche onderzoek zonder vergunning!
18 October 2022 | Dpd Consultancy
Wanneer je gegevens analyseert en vergaart moet je in het bezit zijn van een POB vergunning en WPBR wet volgen. Zonder vergunning pleeg je een economisch delict
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit!
3 January 2022 | Dpd Consultancy
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit