Geluidsmeting bij burenlawaai

  • Erkend door ministerie van justitie en veiligheid

  • Gelegitimeerd door politie

  • Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

11 January 2021 | Dpd Consultancy

Geluidsoverlast bij burenlawaai?

Je kent het vast wel, je wilt gaan slapen maar doordat de buren een feestje hebben kun je niet in slaap komen. Als je buren hebt dan kun je soms last van ze hebben. Iedereen heeft weleens een feestje en iedereen maakt weleens te veel geluid. Dat is inherent aan het hebben van buren. Maar wanneer loopt het de spuigaten uit en wat kun je er dan tegen doen?

Iedereen die in een woning woont heeft recht op woongenot. Een verhuurder heeft daarbij een zorgplicht. Als uw woongenot wordt aangetast dan moet de verhuurder optreden.

Wat kun je doen tegen geluidsoverlast door burenlawaai?

Als eerste moet je met je buren in gesprek gaan. Luister in het gesprek met je buren echt naar elkaar en heb ook begrip voor hun kant van het verhaal.  Misschien zijn de buren zich er helemaal niet van bewust dat zij overlast veroorzaken. Op het moment dat er geen opzet in het spel is, is er een grote kans dat je er met je buren wel uitkomt. Dit zou natuurlijk de mooiste oplossing zijn.

De woningen die gebouwd zijn voor 1960 hebben een veel slechtere isolatie in vergelijking met de huizen van nu. Hierbij kan het echt zijn dan mensen wel rekening met elkaar houden maar dat je simpelweg gewoon “alles” van de buren hoort. Probeer hier dan ook uit te zoeken wat de hinder veroorzaakt. Als de hinder afkomstig is van de trap, dan zou je deze ook kunnen bekleden om de overlast te verminderen.

Als je er zelf niet uitkomt met de buren dan kun je de verhuurder in kennis stellen. De verhuurder kan een buurtbemiddeling inzetten, dit wordt vaak gedaan door een gecertificeerde mediator. Als dit ook niet werkt dan kan een geluidsmeting een volgende stap zijn.

Een geluidsmeting door ons Bedrijfsrecherche

Blijft de geluidsoverlast door burenlawaai bestaan dan kan ervoor worden gekozen om een professionele geluidsmeting uit te laten voeren om de geluidshinder in kaart te brengen. De geluidsmeter wordt in de woning van de gehinderde geplaatst over de duur van 1 of 2 weken.

De geluidsmeter neemt gedurende de meting per seconde de gemeten dBA op. Daarnaast wordt er audio opgenomen op de momenten van ernstige overlast. Achteraf wordt de gemeten periode geanalyseerd en kan er objectief per moment aangegeven worden of er sprake is van geluidsoverlast.

Gedragsaanwijzing door de Burgemeester

Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht. Met deze wet hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan de overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen. De overlastgever moet gehoor geven aan deze gedragsaanwijzing. Gebeurt dit niet dan kan er bestuursrechtelijk opgetreden worden. Je kunt hierbij denken aan een boete of het eenzijdig opzeggen van het huurcontract.

Naast het uitvoeren van geluidsmetingen kunnen wij ook onderzoek verrichten naar huur- woonfraude

Wil je meer weten?

Klik hier voor onze pagina over geluidsmetingen!

 

 

Share this article
Relevante artikelen
Economisch delict bij recherche onderzoek zonder vergunning!
18 October 2022 | Dpd Consultancy
Wanneer je gegevens analyseert en vergaart moet je in het bezit zijn van een POB vergunning en WPBR wet volgen. Zonder vergunning pleeg je een economisch delict
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit!
3 January 2022 | Dpd Consultancy
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit