Bedrijfsdiefstal herkennen en aanpakken: hoe werkt dat?

 • Erkend door ministerie van justitie en veiligheid

 • Gelegitimeerd door politie

 • Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

5 September 2017 | Dpd Consultancy

Bedrijfsdiefstal 

Vele soorten ondernemingen kunnen getroffen worden door bedrijfsdiefstal. Het kan in dit geval gaan om winkeldiefstal door klanten en andere externe bezoekers, maar in bijna de helft van de gevallen vindt diefstal binnen een onderneming door interne medewerkers plaats. Omdat het niet altijd om kasgelden hoeft te gaan, kan het herkennen van diefstal binnen uw onderneming een lastige kwestie blijken. Soms heeft u simpelweg het gevoel dat er structureel iets niet klopt, maar beschikt u nog niet over voldoende informatie om de vinger op de zere plek te leggen. Wat kunt u in dit geval doen?

Aanwijzingen die kunnen duiden op bedrijfsdiefstal

Ontvreemde kasgelden zijn niet bijzonder moeilijk op te sporen, u bemerkt in dat geval tijdens de telling van de kasgelden verschillen die niet te verklaren zijn. Het kan soms gaan om kleine beetjes, maar na verloop van tijd zullen deze kleine beetjes toch een aanzienlijk bedrag gaan vormen. In dit geval is de wijze van ontvreemden al duidelijk, u dient er echter nog achter te komen wie de pleger is. Vaak volstaat het tijdelijk laten plaatsen van verborgen camera’s om de dader te ontmaskeren.

Hoe zit het met diefstal van goederen?

Het is echter een iets ingewikkelder verhaal indien het om diefstal van goederen gaat. In tegenstelling tot een kassa zijn er veel meer mensen die toegang hebben tot goederen, dit kunnen naast personeelsleden ook chauffeurs zijn, schoonmakers en afnemers. Indien u het vermoeden heeft dat er goederen worden gestolen, zijn er meerdere tekenen waar u op kunt letten:

 1. Allereerst wijzen structurele voorraadtekorten en discrepanties vaak op diefstal. Een enkele keer zal waarschijnlijk een foutje betreffen, maar gebeurt dit meerdere malen, dan is het raadzaam hier onderzoek naar te doen.
 2. Een hoog aantal goederen die kwijtraken of retour worden gezonden, terwijl hier geen duidelijke aanleiding toe is, kan een teken zijn van verduistering. Het kan in dit geval zo zijn, dat de goederen in plaats daarvan door iemand zijn meegenomen.
 3. Een hoog percentage spoedorders kan ook duiden op onregelmatigheden, omdat de controle voor spoedorders veelal veel soepeler is dan voor reguliere orders. Hierdoor worden wellicht aantallen onjuist ingevoerd en op deze manier goederen ontvreemd.
 4. Een ander trucje dat men vaak hanteert, is het achterhouden of wegzetten van spullen ‘voor klanten’. Ook in dit geval kunnen andere personeelsleden het overzicht over deze goederen kwijtraken, waardoor ze gemakkelijk ontvreemd kunnen worden.
 5. Wanneer afnemers of klanten vaak buiten reguliere werktijden goederen komen brengen of ophalen, dan kan de voorraad ook gemakkelijker worden gemanipuleerd.
 6. Wanneer bepaalde medewerkers continu door dezelfde chauffeurs of afnemers worden benaderd, terwijl er meer magazijnpersoneel is dat hetzelfde werk kan verrichten, bestaat er een kans dat deze personeelsleden wellicht privileges toekennen aan de afnemers of zelfs in samenwerking met hen goederen ontvreemden.
 7. Ook komt het wel eens voor, dat bepaalde medewerkers vaker dan anderen defecten vaststellen aan binnengekomen goederen. In dit geval kan het ook gaan om goederen die helemaal niet defect zijn, maar op deze wijze worden verduisterd.
 8. Indien u onlangs te maken heeft gehad met een inbraak, echter er geen duidelijke braakschade is ofwel de inbraak vond plaats op het moment dat er net een (waardevolle) zending is binnengekomen, dan is de kans waarschijnlijk dat de inbraak intern van aard kan zijn.

Vaak kunt u aan het gedrag van bepaalde medewerkers ook enigszins merken, dat ze zich bezighouden met extra activiteiten. Het komt vaak voor dat één of twee medewerkers stelselmatig als eersten aanwezig zijn en ruim na sluitingstijd ook. Of u kunt misschien opmerken, dat medewerkers extra hun best doen met werkzaamheden die dit niet vereisen. In elk geval is het zaak om, ondanks uw twijfels, niet direct iemand te beschuldigen maar grondig onderzoek te laten doen. Dit met het oog op het onderlinge vertrouwen binnen uw bedrijf.

Hoe kan ons Recherchebureau u helpen?

Om achter de waarheid te komen is het noodzakelijk uw specifieke situatie grondig te analyseren en waar nodig onderzoek te doen. Welke middelen voor u het beste zijn, kunnen wij beoordelen aan de hand van deze analyse. Wij kunnen u bijstaan met zeer uiteenlopende technieken, bijvoorbeeld het tijdelijk laten plaatsen van camera’s, screening van uw personeel, diverse volgsystemen om de gemaakte stappen van uw medewerkers te traceren en tevens sporenonderzoek indien er sprake is geweest van inbraak. Na het uitvoeren van onderzoek naar diefstal zorgen wij voor voldoende wettelijk bewijs om tijdens een eventuele juridische procedure te kunnen gebruiken.

In ieder geval kunt u er op rekenen, dat we alle stappen zullen zetten die nodig zijn om tot de kern van de zaak te komen. Zodat u zo snel als mogelijk uw onderneming kunt voortzetten met de geruststelling, dat het onderlinge vertrouwen is wedergekeerd.

Voor meer informatie over bedrijfsdiefstal klik hier!

 

Share this article
Relevante artikelen
Economisch delict bij recherche onderzoek zonder vergunning!
18 October 2022 | Dpd Consultancy
Wanneer je gegevens analyseert en vergaart moet je in het bezit zijn van een POB vergunning en WPBR wet volgen. Zonder vergunning pleeg je een economisch delict
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit!
3 January 2022 | Dpd Consultancy
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit