Wat kunnen verborgen camera’s voor u betekenen?

  • Erkend door ministerie van justitie en veiligheid

  • Gelegitimeerd door politie

  • Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

26 September 2017 | Dpd Consultancy

Last van diefstal binnen het bedrijf ? 

Indien u op een snelle en effectieve wijze erachter wilt komen of er vreemde dingen binnen uw bedrijf gebeuren, dan is het (laten) plaatsen van verborgen camera’s een middel dat vrijwel altijd resultaat biedt. Heeft u te maken met interne verduistering of fraude binnen uw bedrijf? Een verborgen camera verhoogt voor u aanzienlijk de kans, dat de dader op heterdaad wordt betrapt. Ook kunt u andere onregelmatigheden ermee aan het licht brengen, bijvoorbeeld medewerkers die heel andere dingen tijdens werktijd doen dan de bedoeling is. Indien u al langer het vermoeden heeft dat één van uw medewerkers uw tijd gebruikt voor privé doeleinden, komt u er op deze manier dus achter.

Kunt u zomaar verborgen camera’s plaatsen?

Maar kunt u zomaar camera’s laten plaatsen? Om welke reden dan ook? Het antwoord op deze vraag luidt absoluut NEE. Het plaatsen van verborgen camera’s is aan strikte wetgeving gebonden en dat is maar goed ook, omdat de wetgever hiermee beoogt de privacy rechten van individuen te beschermen. Filmen of fotograferen binnen de publieke ruimte bijvoorbeeld mag alleen, indien de aanwezigheid van de camera’s duidelijk aangegeven is. In afgesloten ruimten, zoals op de werkplek, moet er te allen tijde sprake zijn van een zwaarwegend belang.

Het gaat altijd om aangebrachte camera

In de wet worden specifiek aangebrachte camera’s genoemd. Het moet dus gaan om min of meer permanent geïnstalleerde camera’s, dus ook camera’s die zijn weggewerkt in een kast, of verstopt in een object. Ze worden niet door iemand vastgehouden, maar moeten op zichzelf worden geplaatst. Wanneer de camera’s worden geplaatst, dient dit direct te worden meegedeeld. Heimelijk cameratoezicht, zoals het zo mooi wordt genoemd, is verboden. Werknemers fotograferen of filmen tijdens werktijd mag derhalve niet zonder vooraankondiging.

Verborgen camera’s plaatsen op het werk

Voor het gebruik van verborgen camera’s op de werkvloer gelden drie belangrijke beperkingen, waar u rekening mee zult moeten houden.

  1. Als werkgever mag u alleen de werknemers filmen, indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang. Dit kan aanwezig zijn bij diefstal of vernielingen binnen een bedrijf.
  2. Instemming van de ondernemingsraad binnen het bedrijf, neem de regels op in het bedrijfsreglement over (verborgen) cameratoezicht.
  3. De laatste en eigenlijk ook belangrijkste: het plaatsen van camera’s dient wel proportioneel zijn en opwegen tegen de tijdelijke inbreuk op de privacy van uw medewerkers. Er moeten geen andere middelen voorhanden zijn, om de situatie te verbeteren.

Als heimelijk inzet of verborgen camera’s niet is geregeld in het bedrijfsreglement moet vooraf mondelinge toestemming gevraagd worden aan de voorzitter van de ondernemingsraad binnen uw bedrijf.

Er vindt altijd een belangenafweging plaats

Het privacybelang van de te filmen personen staat vrijwel altijd lijnrecht tegenover het belang van de filmer.  Het privacybelang wordt zwaar gewogen, zodat daar op geen enkele negatieve wijze misbruik van kan worden gemaakt. Daarom zullen deze twee in elke aparte situatie tegen elkaar moeten worden afgewogen. Hier adviseren wij als Bedrijfsrecherche ook in. 

De beste middelen waarbij u op afstand mee kunt kijken

Wij gebruiken met het plaatsen van camera’s alleen de beste middelen. Vanwege onze achtergrond is het samenspel van tactiek en techniek een fluitje van een cent. Wij zorgen ervoor dat u de beste kwaliteit beelden heeft. Dat u de camera’s op afstand kan benaderen, zodat er live meegekeken kan worden of achteraf teruggekeken kan worden. Zo nodig leggen wij zelf stroom en een internetverbinding aan, alles om ervoor te zorgen dat er efficiënt en effectief gewerkt kan worden.

Indien u als werkgever er over nadenkt verborgen camera’s te willen plaatsen, raden wij u ten zeerste aan dit via een deskundig bureau te laten doen. Gaat u met DPD Consultancy in zee, dan kunt u er vanuit gaan dat wij enkel conform de vigerende wetgeving opereren en de belangenafweging derhalve juist en correct wordt uitgevoerd. Zodat de beelden die u vastlegt met de camera’s ook juridisch bruikbaar zijn. Meer informatie? Neem gerust eens contact met ons op voor meer informatie, of direct voor een prijsopgave.

Bekijk ook de pagina van Privé Detective voor particulier onderzoek!

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Share this article
Relevante artikelen
Economisch delict bij recherche onderzoek zonder vergunning!
18 October 2022 | Dpd Consultancy
Wanneer je gegevens analyseert en vergaart moet je in het bezit zijn van een POB vergunning en WPBR wet volgen. Zonder vergunning pleeg je een economisch delict
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit!
3 January 2022 | Dpd Consultancy
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit