Onderzoek naar verduistering en diefstal

Diefstal en verduistering binnen organisaties is een omstreden item. Hoewel het doorgaans achter gesloten deuren plaatsvindt, (niemand is natuurlijk trots op interne onregelmatigheden) blijken de cijfers er niet om te liegen. Ruim 7% van de bruto jaaromzet van ondernemingen is onderhevig aan verlies door interne verduistering. Een behoorlijk schrikbarend getal. Dat is ook het geval bij bedrijven die denken geen onregelmatigheden te hebben.

Bij diefstal en verduistering krijgt u niet alleen te maken met materiële en financiële schade, maar ook met zaken als tijdsderving en het kwijtraken van vertrouwen. Plotsklaps is er een situatie ontstaan waarin u uw eigen medewerkers aan een onderzoek moet onderwerpen. Hierdoor kan twijfel ontstaan in uw vertrouwen naar de medewerkers toe. Een bijzonder vervelende situatie.

Waar kunt u aan denken bij diefstal en verduistering?

U voelt zich machteloos omdat u onrecht wordt aangedaan, de oorzaak van dit onrecht is echter nog niet gevonden. Verduistering kan lange tijd onopgemerkt plaatsvinden, op zeer diverse manieren. Naast de gebruikelijke methoden als diefstal van kasgelden en onrechtmatige ontvreemding van goederen, kunt u ook denken aan het doorspelen van belastende bedrijfsinformatie of onrechtmatig misbruik maken van diensttijden. Te denken valt aan medewerkers die in betaalde uren geen werkzaamheden voor uw organisatie verrichten. Maar aan deze uren een eigen invulling geven.

Vaak is er wel sprake van bepaalde signalen, zoals gedragsveranderingen bij bepaalde personeelsleden. Door meer controle in uw bedrijfsvoering aan te brengen zal de lat om te stelen voor uw medewerkers hoger liggen. Wij helpen u hier graag bij. Gelegenheid creëert de dief en niet iedere organisatie is zich bewust van deze gelegenheid.

Wat kunnen wij voor u betekenen in het geval van diefstal of verduistering?

Wij kunnen uw organisatie bijstaan in het voorkomen en beperken van diefstal en verduistering met de volgende middelen:

 • Risicoanalyse specifiek gericht op zwakke plekken in uw organisatie
  • Analyse van bedrijfsprocessen, bevoegdheden van personeel en de aanwezigheid van mazen in procedures en richtlijnen op mogelijke risicofactoren
  • Analyse van personeels- en werving & selectiebeleid, lettend op onder andere antecedenten en eerdere meldingen van verdacht gedrag
  • Onderzoek naar de mate van beveiliging van apparatuur en communicatiemiddelen
  • Gericht op het (tijdig) herkennen en vinden van zwakke schakels binnen uw onderneming, die gevoelig zijn voor diefstal en verduistering
  • Voorstellen tot verbeteringen die leiden tot effectieve en doeltreffende maatregelen, transparantie binnen bedrijfsvoering en duidelijke processen
  • Advies aangaande te voeren personeelsbeleid
  • Duidelijk en gedegen advies met betrekking tot het structureel verlagen van risico’s, die zowel financiële als materiële fraudegevoeligheid tot gevolg hebben
   • Onderzoek naar specifieke personeelsleden
   • Volgsystemen om de stappen van uw medewerkers te traceren
   • Eventueel sporenonderzoek na gepleegde feiten
   • Helder advies en presentatie van onderzoeksresultaten met voldoende wettelijk bewijs. U kunt het gebruiken tijdens een juridische vervolg procedure
   • Onderzoek naar bestaande gevallen van diefstal/verduistering

Samenwerking met een advocatenkantoor

Wij hebben als recherchebureau een samenwerking met een advocatenkantoor dat ons en u te allen tijde kan voorzien van advies over te nemen stappen.

Vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek

Advies inwinnen bij of het inschakelen van een recherchebureau kan een ingrijpende stap zijn binnen uw bedrijfsvoering. Daarom willen wij u graag in een persoonlijk gesprek bij ons aan kantoor of op locatie uitleggen hoe wij te werk gaan en binnen welke kaders. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u enkel uw eigen tijd.

Voorbeeld uit de praktijk:

Een fietsenwinkel kampt al geruime tijd met kastekorten. Helaas is het beheer van de voorraad ook al een langere periode niet goed bijgehouden, waardoor de eigenaar van de zaak eigenlijk niet voldoende bewijsmateriaal heeft om de vinger op de zere plek te kunnen leggen.

Daarentegen is één van zijn personeelsleden de afgelopen periode structureel als laatste aanwezig, ook al is zijn dienst voorbij. De eigenaar heeft nooit tijd en middelen ingezet om zijn pand adequaat te beveiligen en te voorzien van cameratoezicht, omdat de winkel zich nu eenmaal in een zeer rustige en welvarende winkelstraat bevindt. Er is dus nooit aanleiding geweest tot het nemen van extra beveiligingsmaatregelen. De eigenaar wil nu echter graag assistentie om de oorzaak van de kastekorten te achterhalen.

Start typing and press Enter to search