Handschriftonderzoek

Handschriftonderzoek naar geschreven documenten en documenten die ondertekend zijn kan in veel gevallen een adequaat middel zijn, om onrechtmatige handelingen bloot te leggen. Handgeschreven brieven, notities, invullingen, handtekeningen en dergelijke zijn te beschouwen als door individuen achtergelaten sporen en vormen een deel van het referentiemateriaal. Bent u bijvoorbeeld bedreigd? Of heeft een medewerker zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte? Dan kunnen wij door middel van handschriftonderzoek trachten te achterhalen wie de dader is geweest.

Is de producent (schrijver) van deze sporen onbekend of omstreden, dan spreken we van betwist handschrift. Het doel van het vergelijkend handschriftonderzoek is het formuleren van een antwoord op de vraag, wie het in een bepaalde zaak een als betwist aangemerkt handschrift heeft geproduceerd. Het referentiemateriaal bestaat idealiter uit zowel speciaal voor het onderzoek vervaardigde algemene of gerichte schrijfproeven, als buiten de context van de zaak geproduceerd handschrift, zogenaamd spontaan schrift. Soms luidt de vraag of verschillende betwiste handschriften van dezelfde schrijver afkomstig zijn. In dat geval worden deze handschriften onderling vergeleken. De verscheidenheid aan patronen in het handschrift en de variatie in de uitvoering ervan maken het mogelijk handschriften van verschillende schrijvers van elkaar te onderscheiden, ondanks de altijd aanwezige interne variatie in het handschrift van een schrijver.

 

Vergelijkend handschriftonderzoek is gebaseerd op een systematische vergelijking van een aantal schriftkenmerken. De resultaten van dit vergelijkend onderzoek worden bezien in het licht van ten minste twee vooraf opgestelde hypothesen. De onderzoeker gaat na, hoe waarschijnlijk diens bevindingen zijn onder elk van deze hypothesen en rapporteert daarover aan u.

Een vergelijkend handschriftonderzoek verloopt in vier fasen:

    • Documenten die wij kunnen checken omvatten onder andere contracten, bankafschriften, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten voor een lening of hypotheek, schuldbrieven maar ook dreigbrieven en andere ongewenste documenten
    • Wij laten door onze handschriftexpert de aangeleverde documenten analyseren
    • Hierbij worden de waargenomen kenmerken vergeleken
    • Daarna volgt een grondige afweging plaats van geconstateerde overeenkomsten en verschillen
    • Wij formuleren voor u een duidelijke en heldere conclusie

Vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek

Advies inwinnen bij of het inschakelen van een recherchebureau kan een ingrijpende stap zijn binnen uw bedrijfsvoering. Daarom willen wij u graag in een persoonlijk gesprek bij ons aan kantoor of op locatie uitleggen hoe wij te werk gaan en binnen welke kaders. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u enkel uw eigen tijd.

Voorbeeld uit de praktijk:

Een kleinschalig uitzendbureau heeft klachten binnengekregen met betrekking tot uren die uitbetaald moeten worden aan enkele uitzendkrachten. Het gaat om een groepje werknemers die bij één specifieke klant van het uitzendbureau werkzaam zijn. Hoewel de werknemers ondertekenede urenbriefjes hebben ingeleverd, vermoedt het bureau dat ze wellicht de handtekening van de teamleader hebben vervalst. Alvorens de klant naar de politie stapt, heeft hij het uitzendbureau de mogelijkheid geboden dit eerst intern op te lossen. Zodoende willen ze door middel van handschriftonderzoek achterhalen of de medewerkers inderdaad de briefjes hebben vervalst, of dat de klant wellicht niet geheel eerlijk is.

Start typing and press Enter to search