Zo herkent u een goed Recherchebureau!

  • Erkend door ministerie van justitie en veiligheid

  • Gelegitimeerd door politie

  • Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

26 June 2017

Zo herkent u een goed Recherchebureau 

In de volksmond worden er verschillende termen gebruikt voor bedrijven die onderzoek verrichten, denk aan Recherchebureau, Bedrijfsrecherche, Particulier onderzoeksbureau,  Detectivebureau, Onderzoeksbureau en Adviesbureau.

De officiele term voor bureaus die onderzoeken verrichten voor derden en met een winstoogmerk is een Particulier Onderzoeksbureau. Dit Particulier onderzoeksbureau moet ten alle tijde een vergunning voeren die door de Politie wordt afgegeven. 

Sinds een aantal jaren is het aantal Particuliere Recherchebureaus in Nederland fors gestegen. Waar een privé detective of een bedrijfsrecherche vroeger eigenlijk een beetje het imago van een film-noir had en niet als gebruikelijk werd gezien, is het tegenwoordig een heel normale zaak dat u bij een dergelijke instantie terecht kunt. Deze optie is met name erg prettig indien de officiële en reguliere wegen tekort schieten.

U bent er ongetwijfeld van op de hoogte, dat niet elke zaak binnen een kort tijdsbestek door de politie kan worden opgepakt. Daarnaast voert de Politie strafrechtelijke onderzoeken uit, maar wat als het onderzoek over Arbeidsrecht of Civiel recht gaat? 

Heeft u daarnaast te kampen met een situatie binnen uw organisatie die dringend van aard is, dan kan dit enorm veel frustraties opleveren en schadelijke gevolgen voor uw bedrijf hebben. Wilt u dit voorkomen? Dan kan een Particulier Recherchebureau uitkomst bieden.

Het bestaan van zulke bureaus biedt daarmee meteen een dubbel voordeel, omdat de politie in bepaalde mate ook kan worden ontlast. Het is echter heel belangrijk om goed op te letten met wie u in zee gaat. Om onderzoek te kunnen doen dat wettelijk toegankelijk is, dient een Recherchebureau aan stringente regels en eisen te voldoen.

Een goed Recherchebureau heeft alles administratief uitstekend op orde

Hoe herkent u een correct Recherchebureau? Allereerst is het raadzaam na te gaan, of het bureau over de nodige geldige documenten beschikt om de diensten daadwerkelijk aan te kunnen bieden. Deze bestaan onder meer uit de volgende bescheiden:

  • Een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die wordt uitgedrukt in een POB-nummer
  • Elke Rechercheur dient over het diploma ‘particulier onderzoeker’ van het SVPB te beschikken om de werkzaamheden uit te mogen voeren
  • Een zogenaamd geel legitimatiebewijs, afgegeven door de politie, dit wordt verkregen na afronding van bovengenoemde opleiding en is telkens gedurende 3 jaar geldig
  • Het Recherchebureau dient een registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens te hebben om gegevensonderzoek uit te kunnen voeren
  • Wilt u nog meer zekerheid, kijk dan of het Recherchebureau een Keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsdienst heeft. Slechts enkelen bezitten deze, het kaft van het koren wordt op deze manier gescheiden. 

Naleving van wettelijke regelgeving bij een Recherchebureau

Naast genoemde documentatie dient het bureau ook de privacy gedragscode en relevante regels en wetgeving strikt na te leven. Dit houdt in dat onderzoeken volgens een bepaalde structuur moeten verlopen die concreet in de wet is vastgelegd, zodat de rechten van de betrokken partijen te allen tijde in acht worden genomen.

Een onderzoek kan een behoorlijke inbreuk plegen op het leven van de onderzochte persoon of instelling, dit dient met andere woorden gerechtvaardigd te worden.

De Particulier Onderzoeker dient onder andere te controleren of er sprake is van een gerechtvaardigd belang, of het doel van het onderzoek nauwkeurig worden vastgelegd en of er rekening wordt gehouden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

U kunt dit altijd navragen bij het Recherchebureau van uw keuze. Kan of wil men deze informatie niet overleggen, dan kunt u er in principe meteen vanuit gaan dat er iets niet klopt.

Besluit u alsnog dit bureau in te huren, dan loopt u een zeer groot risico dat eventueel verkregen bewijsmateriaal in de rechtszaal niet zal worden aanvaard. In feite bent u dan weer terug bij af, omdat u op deze manier nooit zult kunnen krijgen waar u mogelijk recht op heeft.

Let ook op de inhoudelijke kennis en ervaring van de Particulier Rechercheurs 

Naast alle formele vereisten, speelt de achtergrond van de Particulier Rechercheurs en onderzoekers ook een grote rol. Iemand kan weliswaar op papier alles rond hebben, zonder gedegen vakinhoudelijke kennis en ervaring zal een onderzoek weinig vlot verlopen.

Een kapper zonder opleiding en ervaring zal uw haar immers ook niet kunnen knippen, dus met zulke gevoelige kwesties is het raadzaam hierover informatie in te winnen.

Neem dus altijd de tijd voor een intake, waarbij u de Particulier Rechercheur vragen kunt stellen aangaande zijn of haar achtergrond. Een beetje ervaren Particulier Rechercheur deelt dit absoluut graag met u, een onervaren persoon zal hiervoor terugdeinzen. Deze ervaring is van immens belang indien u wilt dat uw onderzoek goed wordt uitgevoerd, met juiste en correcte resultaten.

Indien u met Recherchebureau DPD Consultancy in zee besluit te gaan, dan garanderen wij u dat wij u van alle bovengenoemde informatie kunnen én willen voorzien. Wij zijn trots op ons multidisciplinaire team, dat in staat is elke opdracht vakkundig en grondig uit te voeren. Informeer dus gerust eens naar de mogelijkheden.

Lees ook onze blog Economisch delict bij Rechercheonderzoek zonder vergunning

 

Share this article
Relevante artikelen
Economisch delict bij recherche onderzoek zonder vergunning!
18 October 2022 | Dpd Consultancy
Wanneer je gegevens analyseert en vergaart moet je in het bezit zijn van een POB vergunning en WPBR wet volgen. Zonder vergunning pleeg je een economisch delict
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit!
3 January 2022 | Dpd Consultancy
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit