Verhaalsonderzoek laten uitvoeren?

Dit kunnen wij voor u betekenen
  • Onderzoek naar de financiële positie van de betrokken partij;
  • Achterhalen van concrete verhaalsobjecten;
  • Onderzoek naar financieel gedrag van wederpartij;
  • Duidelijk en helder adviesrapport met eventueel te overwegen juridische stappen en toelaatbaar bewijsmateriaal.
  • Toetsen van de kredietwaardigheid van een onderneming of particulier met wie u in zee wilt gaan;
  • Duidelijk rapport met inbegrip van potentiële risicofactoren en een sluitend advies.

Vrijblijvende intake & Kennismakingsgesprek

Laat uw gegevens achter, dan nemen we contact met u op

Onze reviews

9.0/10

Gemiddelde uit 24 reviews bij The Feedback Company

10
Er is in mijn ogen een wezenlijk verschil tussen de politie en een particulier recherchebureau. DPD-Consultancy is meer een onderzoeksbureau die voor jou in opdracht werkt en bij de politie kun je aangifte doen. Ik hoef niet bij de politie aan te komen dat ik mijn medewerker niet vertrouw, bij DPD-Consultancy kon ik wel terecht. Tijdens het onderzoek verliep het zoals wij graag zouden willen dat het liep. Na afloop kregen we een hele uitgebreide rapportage met beeldmateriaal erbij en, vrijwel meteen, een persoonlijke terugkoppeling. Ik had al vrij snel het verslag en kon ook echt heel snel acteren. Alle lof voor DPD Consultancy!
9
Wij werken als bedrijf al enige tijd samen met DPD-Consultancy. Hun ondersteuning in ons bedrijfsproces zorgt voor minder onregelmatigheden. Daadkrachtig en flexibel!

Wat is een verhaalsonderzoek?

Voorkom problemen & bescherm uw organisatie

Een apart onderdeel van bedrijfsrecherche is verhaalsonderzoek. Dit is specifiek geënt op het verkrijgen van informatie aangaande de betalingsmogelijkheden van een schuldenaar. Met name deurwaarders en incassobureaus zijn hier bij gebaat, maar ook nog voordat een incassoprocedure wordt ingesteld kan uw organisatie voordeel ondervinden van een verhaalsonderzoek. Heeft u bijvoorbeeld enkele klanten die stoïcijns niet op tijd betalen? En gaat het om bedragen die u eigenlijk niet kunt missen? Dan kan het handig zijn een onderzoek in te stellen.

In het geval van een openstaande vordering is het van belang verhaalsinformatie te verkrijgen over de tegenpartij, omdat u zo te weten komt welke verdere stappen zinvol zijn. Het heeft immers weinig nut een civielrechtelijke zaak aan te spannen, zonder te weten of u daadwerkelijk kunt krijgen waar u recht op heeft. Men zegt niet voor niets dan van een kale kip niet te plukken valt. In veel gevallen is de kip echter zeker niet kaal, maar tracht de schuldenaar aan diens verplichting te ontkomen door het verborgen houden van eigen vermogen. Wij kunnen u in dit geval van dienst zijn, door een grondig onderzoek te doen naar concrete verhaalsobjecten zoals gelden of tegoeden en roerende of onroerende goederen waar mogelijkerwijs beslag op te leggen valt. U kunt ook preventief een onderzoek laten uitvoeren, alvorens een verbintenis aan te gaan met externe partijen. Zodat u toekomstige risico’s kunt mijden.

Vrijblijvende intake & Kennismakingsgesprek

Laat uw gegevens achter, dan nemen we contact met u op

Het verhaalsonderzoek

Een voorbeeld uit de praktijk

Een kledingfabrikant heeft meerdere kleine ondernemers in hun klantenbestand, die enkele maanden achter zijn op hun betalingen. De verkoopcijfers binnen hun winkels laten helaas te wensen over, waardoor zij de gedane investeringen niet meer kunnen terugverdienen. Dientengevolge heeft de fabrikant een tijdelijke stop gezet op alle nieuwe klantaanvragen, terwijl dit natuurlijk de inkomsten drukt. Ze willen een onderzoek starten naar de partijen die tekortschieten in de betalingen, tegelijkertijd willen ze graag nieuwe klanten van dienst zijn en zodoende parallel een onderzoek uitvoeren naar de kredietwaardigheid van deze nieuwe ondernemingen.