Verhaalsonderzoek

Voor zowel Nederlandse als internationale organisaties

Verhaalsonderzoek

Een apart onderdeel van bedrijfsrecherche is verhaalsonderzoek. Dit is specifiek geënt op het verkrijgen van informatie aangaande de betalingsmogelijkheden van een schuldenaar. Met name deurwaarders en incassobureaus zijn hier bij gebaat, maar ook nog voordat een incassoprocedure wordt ingesteld kan uw organisatie voordeel ondervinden van een verhaalsonderzoek. Heeft u bijvoorbeeld enkele klanten die stoïcijns niet op tijd betalen? En gaat het om bedragen die u eigenlijk niet kunt missen? Dan kan het handig zijn een onderzoek in te stellen.

In het geval van een openstaande vordering is het van belang verhaalsinformatie te verkrijgen over de tegenpartij, omdat u zo te weten komt welke verdere stappen zinvol zijn. Het heeft immers weinig nut een civielrechtelijke zaak aan te spannen, zonder te weten of u daadwerkelijk kunt krijgen waar u recht op heeft. Men zegt niet voor niets dan van een kale kip niet te plukken valt. In veel gevallen is de kip echter zeker niet kaal, maar tracht de schuldenaar aan diens verplichting te ontkomen door het verborgen houden van eigen vermogen. Wij kunnen u in dit geval van dienst zijn, door een grondig onderzoek te doen naar concrete verhaalsobjecten zoals gelden of tegoeden en roerende of onroerende goederen waar mogelijkerwijs beslag op te leggen valt. U kunt ook preventief een onderzoek laten uitvoeren, alvorens een verbintenis aan te gaan met externe partijen. Zodat u toekomstige risico’s kunt mijden.

Wij helpen uw organisatie graag met de inzet van de volgende middelen:

 • Uitvoeren van een verhaalsonderzoek
  • Onderzoek naar de financiële positie van de betrokken partij
  • Achterhalen van concrete verhaalsobjecten
  • Onderzoek naar financieel gedrag van wederpartij
  • Duidelijk en helder adviesrapport met eventueel te overwegen juridische stappen en toelaatbaar bewijsmateriaal
 • Preventief onderzoek naar potentiële klanten
  • Toetsen van de kredietwaardigheid van een onderneming of particulier met wie u in zee wilt gaan
  • Duidelijk rapport met inbegrip van potentiële risicofactoren en een sluitend advies

Voorbeeld uit de praktijk:

Een kledingfabrikant heeft meerdere kleine ondernemers in hun klantenbestand, die enkele maanden achter zijn op hun betalingen. De verkoopcijfers binnen hun winkels laten helaas te wensen over, waardoor zij de gedane investeringen niet meer kunnen terugverdienen. Dientengevolge heeft de fabrikant een tijdelijke stop gezet op alle nieuwe klantaanvragen, terwijl dit natuurlijk de inkomsten drukt. Ze willen een onderzoek starten naar de partijen die tekortschieten in de betalingen, tegelijkertijd willen ze graag nieuwe klanten van dienst zijn en zodoende parallel een onderzoek uitvoeren naar de kredietwaardigheid van deze nieuwe ondernemingen.

Neem direct contact op


Vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek

Advies inwinnen bij of het inschakelen van een recherche bureau kan een ingrijpende stap zijn binnen uw bedrijfsvoering. Daarom willen wij u graag in een persoonlijk gesprek bij ons aan kantoor of op locatie na keuze uitleggen hoe wij te werk gaan en binnen welke kaders. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u enkel uw eigen tijd.

Start typing and press Enter to search