Toedrachtonderzoek

Fraude bestaat in vele vormen en maten, maar oorzaak en gevolg is niet altijd even duidelijk. Daarom voeren wij toedrachtonderzoek uit. Soms heeft uw organisatie te kampen met vreemde onregelmatigheden, waar u niet direct uw vinger op kunt leggen. U kunt hierbij denken aan regelmatige fouten die gemaakt worden bij de levering van diensten of goederen, er onverklaarbare schade is aan uw bedrijfseigendommen of bijvoorbeeld een structureel ontbreken van belangrijke informatie-uitwisseling zoals emailverkeer.

U weet dát er iets niet klopt, maar niet precies wát. In eerste instantie kunnen eventuele financiële of materiële gevolgen niet direct zichtbaar zijn, op de lange termijn zal echter ongetwijfeld blijken dat er op één of andere wijze sprake is van onrechtmatig handelen. Vaak zijn zulke vreemde situaties een voorbode van interne fraude of verduistering. Volg dus te allen tijde uw gevoel en stel een onderzoek in. U krijgt zodoende niet alleen duidelijkheid en daarmee rust, maar ook voorkomt u mogelijke toekomstige schade.

Wij kunnen uw organisatie assisteren op de volgende manieren:

 • Toedrachtonderzoek gericht op onregelmatigheden
  • Analyse van bedrijfsprocessen, bevoegdheden van personeel en aanwezigheid van mazen in procedures en richtlijnen op mogelijke risicofactoren
  • Analyse van personeels- en werving & selectiebeleid
  • Onderzoek naar de mate van beveiliging van apparatuur en communicatiemiddelen
  • Aanwezigheidsregistratie en volgacties
  • Gericht op het (tijdig) herkennen en vinden van zwakke schakels binnen uw onderneming, die gevoelig zijn voor misbruik en onrechtmatig gebruik
 • Plan van aanpak en advies gericht op beperking van onregelmatigheden
  • Voorstellen tot verbeteringen die leiden tot effectieve en doeltreffende maatregelen, transparantie binnen bedrijfsvoering en duidelijke processen
  • Advies aangaande te voeren personeelsbeleid, vigerende protocollen en richtlijnen en mate en wijze van beveiliging
  • Duidelijk en gedegen advies met betrekking tot het structureel verlagen van risico’s, die zowel financiële als matëriele fraudegevoeligheid tot gevolg hebben

Vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek

Advies inwinnen bij of het inschakelen van een recherchebureau kan een ingrijpende stap zijn binnen uw bedrijfsvoering. Daarom willen wij u graag in een persoonlijk gesprek bij ons aan kantoor of op locatie uitleggen hoe wij te werk gaan en binnen welke kaders. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u enkel uw eigen tijd.

Voorbeeld uit de praktijk:

Een kleinschalige vervoerder van media-apparatuur heeft te maken met onregelmatigheden binnen de afdeling voorraadbeheer. Aantallen kloppen niet, ingevoerde gegevens worden na enkele dagen ineens gewijzigd en aanleverdata worden soms te laat ingevoerd. Ook de planning van te leveren producten wordt soms vooruit verschoven, terwijl er voldoende voorraad aanwezig is. Het betreft echter telkens dusdanig kleine wijzigingen, dat het bijna niet opvalt. De eigenaar van de zaak heeft daarentegen al langer een vreemd gevoel bij het gebeuren en is er zo’n twee maanden geleden extra op gaan letten. Nu wil hij graag achterhalen, wat er precies gaande is.

Start typing and press Enter to search