Personeel controleren

Waarom zou u personeel controleren? Indien u een organisatie runt die buitendienstpersoneel in dienst heeft, bent u wellicht bekend met de risico’s die hiermee gepaard gaan. Natuurlijk is het overgrote deel van de beroepsbevolking over het algemeen netjes en houdt zich aan regels. Daarentegen kan het voorkomen dat u te maken krijgt met personeel dat misbruik maakt van de geboden omstandigheden. Dit kan redelijk onschuldige vormen aannemen, zoals krantenbezorgers die zo nu en dan een stapel kranten ‘kwijtraken’. Dit heeft niet direct een bijzonder schadelijke invloed op uw winstmarge.

Hoge schadeposten door structurele onregelmatigheden

Het kan ook ernstigere vormen aannemen, zoals medewerkers die buiten de deur werktijd gebruiken voor vrijetijdsbestedingen, zich slecht gedragen naar klanten toe of in het geval van koeriers kostbare pakketjes ontvreemden. In zulke gevallen kunnen structurele onregelmatigheden uiteindelijk leiden tot hoge(re) schadeposten die een negatief effect hebben op uw onderneming en imago. In zulke situaties kunt u baat hebben bij een onderzoek naar uw medewerkers om erachter te komen waar men zich precies mee bezighoudt tijdens werktijd. U komt dan niet alleen achter de waarheid, maar geeft tegelijkertijd een duidelijk signaal af dat bepaald gedrag niet wordt geoorloofd.

Wij kunnen voor u gericht controles uitvoeren

Onderzoek naar onregelmatigheden tijdens werkzaamheden buitendienstpersoneel

  • We gaan allereerst met u in gesprek om de signalen en vermoedens te bespreken, waarbij we direct onderzoek doen naar de historie van de medewerker
  • Opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot de uit te voeren onderzoekswerkzaamheden, inclusief kostenplaatje en eventuele mogelijkheden tot vergoeding via verzekeraar
  • Observatie van en onderzoek naar activiteiten van de werknemer tijdens buitendienstwerkzaamheden
  • Wij stellen een rapport  op met de onderzoekresultaten en eventueel belastend beeldmateriaal
  • Ook kunt u rekenen op gedegen advies aangaande mogelijke vervolgstappen

Vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek

Advies inwinnen bij of het inschakelen van een recherchebureau kan een ingrijpende stap zijn binnen uw bedrijfsvoering. Daarom willen wij u graag in een persoonlijk gesprek bij ons aan kantoor of op locatie uitleggen hoe wij te werk gaan en binnen welke kaders. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u enkel uw eigen tijd.

Voorbeeld uit de praktijk:

Een slotenmaker krijgt al een aantal maanden geregeld klachten binnen over de geboden dienstverlening. Met name één van de stagiairs zorgt voor continu oponthoud, doordat hij structureel te laat komt en zich volgens enkele recente klanten ‘vreemd gedraagt’.
Hoewel hij de klus uiteindelijk wel klaart, vermoedt de eigenaar dat de jongeman ook andere activiteiten uitvoert tijdens werktijd die mogelijkerwijs ook met alcoholconsumptie gepaard gaan. Hij wil niet direct de jongen ontslaan, maar wil wel graag de waarheid achterhalen om gepaste maatregelen te kunnen nemen en verdere incidenten in de toekomst te voorkomen.

Start typing and press Enter to search