Onderzoek naar ziekteverzuim

Oneigenlijk ziekteverzuim kan uw organisatie handenvol geld kosten. Heeft u het gevoel dat één van uw medewerkers onterecht ziek is? Dan kan een ziekteverzuimonderzoek noodzakelijk zijn. De extra kosten de situatie met zich meebrengt zijn voor u en uw organisatie zeer onprettig. Helaas worden regels nu eenmaal niet 100% nageleefd in onze samenleving en dat geldt voor ziekteverzuim ook. Wanneer werknemers regels overtreden of consequent ongewenst gedrag vertonen dient het management op te treden. Het is alleen niet altijd duidelijk hoe dit dan precies dient te gebeuren.

Aanwijzingen voor onterecht ziekteverzuim

Soms zijn er aanwijzingen dat uw medewerker niet naar behoren functioneert, maar het gedrag is niet altijd voldoende te verklaren om een dossier mee op te kunnen bouwen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een medewerker niet goed functioneert door persoonlijke problemen of verslavingsproblematiek. Vaak meldt een medewerker zich hierdoor (onterecht) ziek. Dit kost uw organisatie vanzelfsprekend veel tijd en geld. Wilt u tot de kern van het probleem komen, zult u hoe dan ook een onderzoek moeten starten. Het komt ook vaak voor dat een medewerker langdurig ziek thuis is, maar u bijvoorbeeld via Facebook ziet dat hij of zij op elk feestje te vinden is. U krijgt hierdoor grote twijfels over de echtheid van het ziekteverzuim.

Vergoeden van kosten bij een verzekeringsmaatschappij

Overigens kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij nagaan of zij een deel van de kosten willen vergoeden. Enkele verzekeringsmaatschappijen staan open voor een onderzoek naar onterecht ziekteverzuim, omdat zij als geen ander weten dat langdurig ziekteverzuim een hoge kostenpost veroorzaakt.

Wij kunnen uw organisatie bijstaan in het voorkomen en beperken van oneigenlijk ziekteverzuim met de volgende diensten:

Onderzoek naar rechtmatigheid van ziekteverzuim

  • We gaan allereerst met u in gesprek om de signalen en vermoedens te bespreken, waarbij we direct onderzoek doen naar de historie van de medewerker
  • Opstellen plan van aanpak met betrekking tot de uit te voeren onderzoekswerkzaamheden inclusief kostenplaatje en eventuele mogelijkheden tot vergoeding via verzekeraar
  • Observatie van en onderzoek naar activiteiten van de werknemer tijdens ziekte
  • Wij stellen een rapport op met de onderzoekresultaten en eventueel belastend beeldmateriaal
  • Ook kunt u rekenen op gedegen advies aangaande mogelijke vervolgstappen

Vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek

Advies inwinnen bij of het inschakelen van een recherchebureau kan een ingrijpende stap zijn binnen uw bedrijfsvoering. Daarom willen wij u graag in een persoonlijk gesprek bij ons aan kantoor of op locatie uitleggen hoe wij te werk gaan en binnen welke kaders. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u enkel uw eigen tijd.

Voorbeeld uit de praktijk:

Een kleinschalige boekhouder met zeven personeelsleden heeft te kampen met een langdurig zieke werknemer. De reden van de ziekte is tot op heden nogal onduidelijk gebleken. Na vele gesprekken en aangeboden oplossingen is er nog steeds geen verbetering in de situatie. De eigenaar van het kantoor vermoedt dat de werknemer ondertussen uit eigen naam diensten aanbiedt die gelijk zijn aan zijn takenpakket. Hij wil graag dat er onderzoek wordt gedaan naar zijn vermoedens. De eigenaar wil de waarheid boven tafel te krijgen, aangezien hij aanzienlijk schade lijdt door de situatie.

Start typing and press Enter to search