Forensische Onderzoeken

Wij kunnen u helpen met:

Vrijblijvende intake & Kennismaking?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij vrijblijvend contact met u op

Wij verdienden onszelf terug bij deze

Klanten

DPD Consultancy is voornamelijk actief op de zakelijke markt.

Om u een idee te geven van onze zakelijke klanten kunt hiernaast zien welke klanten ons de afgelopen jaren met succes hebben ingehuurd. Daarnaast kunt u op onze reviewpagina alle reviews terugvinden. Zo weet u dat u ons met een gerust hart kunt inhuren!

Neem contact op

Onze reviews

9.2/10

Gemiddelde uit 19 reviews bij The Feedback Company

10
De communicatie met DPD-Consultancy en de medewerkers van het bureau was goed en zij hebben mij heldere informatie gegeven over de mogelijkheden. De website en het gesprek gaf veel vertrouwen. Ik had snel resultaat en de aangeleverde bewijzen en feiten waren super. Ik kan niet anders zeggen dat zijn betrouwbaar, proffesioneel en betrokken zijn. Ik kan het bedrijf bij iedereen aanraden.
10
Als autoleasemaatschappijj maken wij gebruik van verschillende diensten van DPD Consultancy: het terughalen van auto’s bij niet betalende klanten, het geven van advies aan onze medewerkers op het gebied van fraudepreventie en het screenen van toekomstige klanten. Dit doet Vanessa Middelkoop en haar team op een uiterst professionele, effectieve en integere wijze. Onze investering in de diensten van DPD Consultancy heeft ertoe geleid dat onze medewerkers zich bewust zijn van mogelijke fraudegevallen en dat de kwaliteit van ons debiteurenbestand aanzienlijk verbeterd is, wat weer geleid heeft tot mindere financiële verliezen. Een investering die dus zeer de moeite waard is gebleken.

DNA onderzoek

Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer u als organisatie het slachtoffer bent geworden van onrechtmatig gedrag of criminaliteit, is het mogelijk een onderzoek in te stellen naar de mogelijke identiteit van de dader. Daders laten vrijwel altijd biologische sporen na in de vorm van menselijk celmateriaal. Door middel van DNA onderzoek, kan een onderzoek worden gestart naar degene van wie dit celmateriaal afkomstig is.

Het celmateriaal kan zich bijvoorbeeld bevinden op zowel voorwerpen als personen, die betrokken zijn geweest bij het incident. Dit zijn dus niet alleen verdachten, maar vaak ook eventuele slachtoffers. Het onderzoek richt zich allereerst op de aard van het celmateriaal, waarna vervolgens wellicht de vraag kan worden beantwoord van wie het afkomstig is. Indien er een DNA-profiel aanwezig is, kan er mogelijk een match worden gemaakt met behulp van de Nederlandse DNA-databank. Hoewel dit een taak bij uitstek van de politie is, ontbreekt het vaak aan mankracht om dit op te pakken voor wat kleinere zaken. In een dergelijk geval helpen wij u graag alsnog met het doen van DNA-onderzoek, omdat u natuurlijk het liefst ziet dat de dader niet vrijuit gaat na het gepleegde feit.

Handschriftenonderzoek

Wat is dat precies?

Handschriftonderzoek naar geschreven documenten en documenten die ondertekend zijn kan in veel gevallen een adequaat middel zijn, om onrechtmatige handelingen bloot te leggen. Handgeschreven brieven, notities, invullingen, handtekeningen en dergelijke zijn te beschouwen als door individuen achtergelaten sporen en vormen een deel van het referentiemateriaal. Bent u bijvoorbeeld bedreigd? Of heeft een medewerker zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte? Dan kunnen wij door middel van handschriftonderzoek trachten te achterhalen wie de dader is geweest.

Is de producent (schrijver) van deze sporen onbekend of omstreden, dan spreken we van betwist handschrift. Het doel van het vergelijkend handschriftonderzoek is het formuleren van een antwoord op de vraag, wie het in een bepaalde zaak een als betwist aangemerkt handschrift heeft geproduceerd. Het referentiemateriaal bestaat idealiter uit zowel speciaal voor het onderzoek vervaardigde algemene of gerichte schrijfproeven, als buiten de context van de zaak geproduceerd handschrift, zogenaamd spontaan schrift. Soms luidt de vraag of verschillende betwiste handschriften van dezelfde schrijver afkomstig zijn. In dat geval worden deze handschriften onderling vergeleken. De verscheidenheid aan patronen in het handschrift en de variatie in de uitvoering ervan maken het mogelijk handschriften van verschillende schrijvers van elkaar te onderscheiden, ondanks de altijd aanwezige interne variatie in het handschrift van een schrijver.

Vingerafdrukken

Meer informatie

Vingerafdrukken zijn per persoon uniek, zelfs eeneiige tweelingen hebben niet dezelfde vingerafdrukken. De papillairlijnen, die gevormd zijn doordat de huid op die plekken bestaat uit minuscule heuvels en dalen, zijn een beetje vettig en laten hierdoor een stempel achter op objecten die met blote handen aangeraakt of vastgepakt worden. De door de papillairlijnen ontstane patronen van bogen en lussen maken een afdruk kenmerkend voor iemand.

Op een voorwerp worden vingerafdrukken gevonden, u wilt weten of het van de dader is. Doormiddel van een dactyloscopisch poeder worden de vingerafdrukken zichtbaar gemaakt. Het poeder hecht zich aan de achtergebleven vetten van de vingerafdruk. Hierdoor worden de lijntjes van de vingerafdruk zichtbaar. Folie werdt  over de afdruk gelegd, waardoor het poeder met de afdruk aan het folie hecht. Hierna kan de afdruk onderzocht en vergeleken worden.

Al onze diensten

Hiermee kunnen wij u helpen

Bedrijfsrecherche

Overige Diensten

Forensisch onderzoek laten uitvoeren?

Laat uw gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact op