Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een wettelijk middel dat in het leven is geroepen om organisaties te beschermen tegen eventuele kwaadwilligheid van medewerkers of partners die niet meer bij de organisatie werkzaam zijn. Dit kan zich uiten in acties zoals gevoelige informatie doorspelen aan concurrenten en de pers of onterecht gebruikmaken van bedrijfsmiddelen ter eigen bevoordeling. Deze ‘kwaadwilligheid’ hoeft overigens niet altijd opzettelijk te zijn; soms kan een ex-medewerker zonder slechte bedoelingen het concurrentiebeding schenden. Niettemin kleven hier altijd gevolgen aan voor uw bedrijf.

Het opnemen van een concurrentiebeding in uw arbeidscontracten of cao verdient derhalve te allen tijde aanbeveling. Indien een ex-personeelslid of zakenpartner zich echter niet aan het beding houdt en zich met oude relaties in hetzelfde milieu begeeft, kan het u aardig wat geld kosten. Het is dus zaak niet alleen een goed en solide concurrentiebeding op te stellen, maar ook te letten op de naleving ervan. Het doorspelen van informatie is namelijk een onrechtmatige daad en kan dan ook als zodanig gerechtelijk worden betwist. Op basis van onze onderzoekresultaten kunt u (arbeidsrechtelijke) maatregelen nemen jegens uw ex-medewerker, maar ook het concurrerende bedrijf of de onrechtmatige ontvanger van de gelekte informatie.

Wij kunnen u helpen met de volgende specifieke producten:

 • Onderzoek naar juistheid en doeltreffendheid van het concurrentiebeding of relatiebeding (preventief)
  • Onderzoek naar het schriftelijkheidsvereiste en kennisneming daarvan
  • Voorstellen tot verbeteringen die leiden tot een geldig en waterdicht concurrentiebeding
  • Eventueel advies aangaande te voeren personeelsbeleid
  • Duidelijk en gedegen advies met betrekking tot het structureel verlagen van risico’s, die zowel financiële als materiele gevolgen kunnen hebben bij schending van het beding
 • Onderzoek naar schending van bestaand concurrentiebeding en informatielek
  • Informatieverzameling in verband met mogelijke risicofactoren
  • Analyse en beoordeling van onderzoeksinformatie
  • Indien van toepassing, volgen gesprekken met eventuele pleger en betrokken derden ter vergaring van bewijslast
  • Wij leveren een helder en concreet rapport aan met voldoende bewijsmateriaal

Vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek

Advies inwinnen bij of het inschakelen van een recherchebureau kan een ingrijpende stap zijn binnen uw bedrijfsvoering. Daarom willen wij u graag in een persoonlijk gesprek bij ons aan kantoor of op locatie uitleggen hoe wij te werk gaan en binnen welke kaders. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u enkel uw eigen tijd.

Voorbeeld uit de praktijk:

Een adviesbureau heeft ruim 400 medewerkers in dienst. Dit betreft meerdere partners, adviseurs, trainees, maar ook ondersteunend personeel als binnendienst medewerkers, recruiters en administratief en financieel personeel. In de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat er meermalen sprake is geweest van het oneigenlijk delen en gebruikmaken van informatie door uit dienst getreden medewerkers. Dit betreft een aantal adviseurs die als zzp-er verder zijn gegaan, maar ook een ex-medewerker van de financiële administratie die financiële gegevens aan de concurrent doorspeelde en een binnendienst medewerker die klantenbestanden inclusief contactgegevens heeft gebruikt in een nieuwe functie. Daarnaast heeft een tweetal adviseurs publieke aandacht gezocht, omdat er volgens hen sprake was van misstanden binnen de organisatie. Het bureau wil deze kwesties allemaal aanpakken, maar tegelijkertijd toekomstige scenario’s voorkomen door een sluitend concurrentiebeding.

Start typing and press Enter to search