Bedrijfsrecherche inhuren

In welk geval kunt u een bedrijfsrecherche inhuren? Bijvoorbeeld als uw bedrijf of organisatie kampt met schade als gevolg van in- of extern onrechtmatig handelen. Het kan hierbij gaan om diefstal, fraude of andere misstanden. U bent niet de enige met dit probleem. Bijna de helft van alle gevallen waarin sprake is van fraude vindt plaats binnen het bedrijfsleven. De kans dat een dader gepakt wordt, ligt echter rond een schamele 5%. Wij zijn van mening dat hier nog een hoop aan verbeterd kan worden.

In dergelijke gevallen is vaak niet eens het financiële plaatje het meest pijnlijke aspect, maar vooral het vertrouwen dat hierdoor enorm wordt beschadigd. U weet bijvoorbeeld plotseling niet meer wie u kunt vertrouwen. Dit heeft vanzelfsprekend geen positieve invloed op uw bedrijfsactiviteiten. Het financiële aspect komt vervolgens ook nog om de hoek kijken, zeker indien zaken langdurig en structureel spelen.

Wat kunt u doen om verdere schade te voorkomen?

Heeft u zelf al pogingen gedaan om de schade te beperken, maar tot op heden zonder resultaat? Vindt u dat het nu tijd is om de situatie aan te pakken, maar bent u nog niet op het punt dat u politie en opsporingsmiddelen wilt inzetten? Niks doen en nog langer wachten zal ongetwijfeld leiden tot structureel groeiende financiële schade en een algeheel gevoel van wantrouwen, iets dat uiteindelijk de bedrijfsvoering in gevaar brengt.

Wat kan DPD voor u betekenen?

Wij kunnen u bijstaan met diverse diensten op het gebied van onderzoek en recherche. Op die manier kunnen wij uw grip op de situatie te vergroten. Welke diensten voor uw bedrijf het meest relevant zijn, hangt af van een aantal factoren, zoals de aard van uw organisatie en bedrijfsactiviteiten, de grootte van uw bedrijf en natuurlijk de aard van de misstanden. Om tot de best passende oplossing te komen, zullen wij uitvoerig met u om de tafel gaan om een grondige inventarisatie van de situatie uit te voeren. Vervolgens zullen wij er alles aan doen om zo snel mogelijk de waarheid boven tafel te krijgen.

Wat wij onder andere voor u kunnen betekenen

Start typing and press Enter to search