Woonfraude Onderzoek

Woonfraude onderzoek kan uitgevoerd worden in het kader van huurfraude. Huurfraude kent vele verschijningsvormen. In feite gaat het altijd om een situatie waarin de eigenaar van het verhuurde pand geen toestemming heeft verleend. Dit varieert van onrechtmatige onderverhuur en misbruik van de bestemming van het pand, tot misdrijven als illegale hennepteelt en prostitutie. In al deze gevallen is woonfraude onderzoek mogelijk.

Met name illegale hennepteelt is de afgelopen twee jaar uitgebreid ter sprake gekomen, omdat de wetswijziging medio 2015 van de Opiumwet ertoe heeft geleid dat verhuurders medeaansprakelijk worden gesteld voor het gepleegde feit. Het spreekt voor zich dat het aanbeveling verdient u tijdig in te dekken tegen de diverse vormen van huurfraude. De gevolgen kunnen bijzonder verstrekkend zijn. Niet alleen op financieel gebied, maar ook in de vorm van strafrechtelijke vervolging.

Wij leveren meerdere producten die er op gericht zijn huurfraude te voorkomen. Ook bieden wij diensten om mogelijke reeds bestaande huurfraude zo snel mogelijk de kop in te drukken.

 • Risicoanalyse en onderzoek specifiek gericht op huurfraude
  • Screenen van (ver)huurders
  • Controleren van identiteitsgegevens
  • Controleren en verifiëren van oude adressen
  • Raadplegen van openbare bronnen (zoals KVK en Kadaster)
  • Antecedentenonderzoek
  • Interviewen van (ver)huurders
  • Onderzoek naar de kredietwaardigheid van een (ver)huurder
  • Gericht op het (tijdig) herkennen en vinden van zwakke schakels binnen uw onderneming, die gevoelig zijn voor misbruik en onrechtmatig gebruik
 • Advies en onderzoek gericht op het blootleggen en de beperking van huurfraude
  • Gedegen en uitgebreid dossieronderzoek
  • Verrichten van heimelijke waarnemingen
  • Opstellen van brieven, opschortingen en beschikkingen
  • Inzet van technische middelen
  • Huisbezoeken
  • Advies, opstellen van clausules, contracten en sancties
  • Duidelijk en gedegen advies met betrekking tot het structureel verlagen van risico’s, die zowel financiële als materiele fraudegevoeligheid tot gevolg hebben

Vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek

Advies inwinnen bij of het inschakelen van een recherchebureau kan een ingrijpende stap zijn binnen uw bedrijfsvoering. Daarom willen wij u graag in een persoonlijk gesprek bij ons aan kantoor of op locatie uitleggen hoe wij te werk gaan en binnen welke kaders. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u enkel uw eigen tijd.

Start typing and press Enter to search