Preventie

Preventie begint bij de basis: kennis. Het is immers nogal moeilijk iets te voorkomen wanneer u over geen of onvoldoende kennis beschikt over de achtergrond ervan. Middels kennisdeling op het gebied van preventie, kunnen wij u en uw organisatie op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen binnen onderwerpen als integriteit, een correcte bedrijfsvoering, transparantie binnen de organisatie en met name bewustwording van deze aspecten. Hiertoe bieden wij de volgende producten aan:

 • Workshops bewustwording
  • Zowel voor het management als het personeel
  • Beantwoordt onder meer vragen die te maken hebben met tijdige signalering van onregelmatigheden, correcte omgang met elkaar en een transparante bedrijfsvoering.
  • Biedt handvatten die gericht zijn op onderlinge collegiale samenwerking en een algeheel gevoel van integriteit binnen de organisatie.
 • Coaching op de werkvloer
  • Coaching op het gebied van alertheid op diverse gebeiden
  • Kennisdeling op het gebied van algemene preventie op een interactieve manier, die medewerkers aanspoort tot actief bijdragen aan een prettige samenwerking

Betreft zowel coaching van groepen als één-op-één gesprekken

Vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek

Advies inwinnen bij of het inschakelen van een recherchebureau kan een ingrijpende stap zijn binnen uw bedrijfsvoering. Daarom willen wij u graag in een persoonlijk gesprek bij ons aan kantoor of op locatie uitleggen hoe wij te werk gaan en binnen welke kaders. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u enkel uw eigen tijd.

 Voorbeeld uit de praktijk:

Een jong marketingbedrijf met 8 man personeel wil op een interactieve manier de alertheid vergroten binnen de organisatie, op een wijze die geen afbreuk doet aan het onderlinge vertrouwen. Hiertoe wordt één dagdeel besteed aan één-op-één gesprekken met de medewerkers en directeur, waarbij we met name het reeds aanwezige kennisniveau toetsen en dit later in groepsverband uitgebreid bespreken. Het doel van de workshop is aan te sturen op de ontwikkeling van een werkklimaat, waarin transparantie en onderling vertrouwen de norm zijn door middel van actieve samenwerking tussen de personeelsleden.

Start typing and press Enter to search