Fraude beperking

Bedrijfsfraude is een stelselmatig voorkomend fenomeen dat helaas tot op heden op grote schaal plaatsvindt. Telkens weer gaan fraudeurs steeds gewiekster te werk. Soms kan het jaren duren voordat een bedrijf doorheeft dat er sprake is van fraude binnen de organisatie. Hierdoor is er behoefte aan fraude beperking.

Het probleem ligt in het feit dat er op zeer uiteenlopende manieren kan worden gefraudeerd. Niet alleen met financiële middelen, maar ook met goederen, tijd en informatie. Fraude behelst alle handelingen die een onjuiste weergave bieden van de werkelijkheid, met het oogmerk wederrechtelijk economisch voordeel te behalen. Deze interpretatie biedt gelukkig voldoende ruimte om fraude tijdig en afdoende aan te kunnen pakken.

Wij kunnen uw organisatie bijstaan in het voorkomen en beperken van fraude met de volgende middelen:

 • Risicoanalyse specifiek gericht op fraude
  • Analyse van bedrijfsprocessen, bevoegdheden van personeel, aanwezigheid van mazen in procedures richtlijnen op mogelijke risicofactoren
  • Analyse van personeels- en werving & selectiebeleid
  • Onderzoek naar de mate van beveiliging van apparatuur en communicatiemiddelen
  • Gericht op het (tijdig) herkennen en vinden van zwakke schakels binnen uw onderneming, die gevoelig zijn voor misbruik en onrechtmatig gebruik
 • Plan van aanpak en advies gericht op fraude beperking
  • Voorstellen tot verbeteringen die leiden tot effectieve en doeltreffende maatregelen, transparantie binnen bedrijfsvoering en duidelijke processen
  • Advies aangaande te voeren personeelsbeleid
  • Duidelijk en gedegen advies met betrekking tot het structureel verlagen van risico’s, die zowel financiële als materiële fraudegevoeligheid tot gevolg hebben

Vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek

Advies inwinnen bij of het inschakelen van een recherchebureau kan een ingrijpende stap zijn binnen uw bedrijfsvoering. Daarom willen wij u graag in een persoonlijk gesprek bij ons aan kantoor of op locatie uitleggen hoe wij te werk gaan en binnen welke kaders. Dit gesprek is vrijblijvend en kost u enkel uw eigen tijd.

Start typing and press Enter to search