Advies en Consultancy

Heeft u een auto? Of meerdere auto’s? Dan bent u er ongetwijfeld van op de hoogte dat elke auto jaarlijks een verplichte APK keuring dient te ondergaan. Doet u dit niet, dan zijn hier meerdere gevolgen aan verbonden. Het RDW kan u hoe een fikse rekening sturen, waardoor u direct financiële schade lijdt. Daarnaast weet u niet of uw auto wel geschikt is om mee te rijden. Dit kan allerhande consequenties hebben, variërend van een motor die niet wil starten tot levensgevaarlijke situaties indien bijvoorbeeld uw remmen op de snelweg ineens niet meer werken. Afijn, we zijn het er allemaal over eens dat een APK keuring een belangrijk doel dient. Eens in het jaar onderwerpt u uw vervoermiddel aan een periodieke controle om zowel materiële als financiële schade te voorkomen. Klinkt logisch!

Maar hoe zit dat eigenlijk met uw bedrijf? Neemt u ook preventieve maatregelen om schade aan uw onderneming te voorkomen? Uw bedrijf is namelijk ook onderhevig aan verscheidene risico’s. U kunt hierbij denken aan interne fraude en diefstal, onregelmatigheden binnen uw organisatie, onrechtmatig handelen door uw medewerkers en oneigenlijk ziekteverzuim. Maar ook externe factoren, zoals inbrekers en hackers vormen risicofactoren. Indien er niet afdoende voorzorgsmaatregelen worden getroffen, kan dit vergaande gevolgen kunnen hebben en tot grote financiële en materiële schadeposten leiden.

Heeft u al actie ondernomen?

De kans is groot dat u hier wel eens over nagedacht heeft, maar nog geen concrete stappen heeft gezet. Misschien ontbreekt het u aan tijd? Het kan ook zo zijn dat u het niet nodig vindt. U vertrouwt immers uw medewerkers en “zoiets overkomt u gewoonweg niet”…

Wist u echter dat onze samenleving naar schatting ongeveer 30 miljard euro op jaarbasis verliest door fraude? Dat is ruim 10% van de rijksbegroting! 43% van dit bedrag, bijna de helft, is toe te schrijven aan fraude binnen het bedrijfsleven. Dus wellicht wordt het tijd om hier toch enige aandacht aan te besteden.

Wat kan DPD voor u betekenen?

Wij bieden verschillende producten en diensten aan zodat u en uw medewerkers weer vat krijgen op de situatie. Wij nemen u in feite de zorg uit handen met betrekking tot de uiteenlopende risico’s waar uw bedrijf gevoelig voor is. Zie het als een APK speciaal voor uw bedrijf, waardoor u zich met een gerust hart enkel bezig hoeft te houden met de corebusiness van uw onderneming.

Wat wij onder andere voor u kunnen betekenen

Start typing and press Enter to search